Jak skuteczna jest tabletka poronna?

Tabletki poronne – skuteczność

Tabletki poronne są skuteczne w około 94–98% w pierwszych ośmiu tygodniach ciąży, co oznacza, że zawodzi około dwa do sześciu na 100 razy, zgodnie z planowanym rodzicielstwem. Aborcja przy użyciu tabletki poronnej również staje się mniej skuteczna w miarę postępu ciąży. Na przykład są skuteczne w około 95% w ciągu ośmiu do dziewięciu tygodni ciąży i 92% w ciągu dziewięciu do dziesięciu tygodni ciąży.