WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA:

[email protected]

 

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO NASZE I NASZYCH KLIENTEK NIE UDOSTĘPNIAMY NUMERU TELEFONU. CHCEMY ABY TABLETKI DOTARŁY DO CIEBIE BEZ ŻADNYCH KONSEKWENCJI PRAWNYCH